European Cybersecurity Challenge

I år sker uttagningen av det första svenska laget till European Cybersecurity Challenge!

ECSC (https://ecsc.eu/) är en tävling i cybersäkerhet som anordnas av ENISA. I september kommer de olika europeiska lagen att tävla i Wien för att avgöra vilka som är bäst på cybersäkerhet.

Första steget i uttagningen för den seniora delen av laget (19-25 år) sker genom plattformen openECSC, där de 15-20 deltagare som presterar bäst kommer bjudas in till en bootcamp där det slutliga laget väljs ut.

Mer information finns på KTH:s hemsida: https://kth.se/ecsc

Där går det även att skriva upp sig på en maillista för att få mer information!