Revisions-SM

Hej Sektionen!

Torsdagen den 24:e mars kommer Revisions-SM att hållas i D2 klockan 17:30 med reservtid måndag den 28:e mars, sammatid och plats. Motionsstopp är den 10:e mars. På SM kommer vi att behandla verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret, frågan om ansvarsfrihet för D-rektoratet 2021 och bokföringspliktiga nämnder, samt motioner och propositioner.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallelse hittar ni här.

Handlingarna hittar ni här

Beslutsprotokollet hittar ni här