Nomineringar är öppna inför valet på Extra-SM!

Nominera dig själv eller andra vänner till spännande poster på Datasektionens valhemsida.

Följande poster är öppna för nominering:

  • Sekreterare
  • Internationell Studentkoordinator
  • Valberedare (Kalenderår)
  • Vice kassör