Extra-SM

Hej Sektionen! Den 27:e januari kommer ett Extrainsatt SM att hållas i digitalt klockan 17:30 med reservtid den 2:a februari samma tid och samma plats.

På detta Extra-SM kommer vi bland annat att hantera bilmotionen, subventionering av dÅre, en proposition om antigentest, andra läsningen av ”Motion angående urnval vid Extra-SM” samt fyllnadsval för Sekreterare, Vice Kassör, Valberedare(Kalenderår) och Internationell Studentkoordinator. Eftersom det är ett Extra-SM finns det inga möjligheter att skicka in motioner

Kallelsen finns här.

Handlingarna finns här.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!