Var-Det-Inte-Nyss-SM-DM?

Den 16:e december kommer ett DM att hållas i Sektionsrummet i Nymble klockan 17:30.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!