Granskning av verksamhetsåret 2020

Nu finns en redovisning av min granskning av Verksamhetsåret 2020 inför Glögg-SM tillgänglig.

Länk (login krävs)