Nya riktlinjer från THS angående COVID-19

Hej sektionen!

THS har kommit ut med nya riktlinjer för COVID-19 baserade på folkhälsomyndighetens (Fohm) nya restriktioner för allmänna sammankomster. THS har tolkat att de event som görs av THS (inklusive sektionsverksamhet) är allmänna sammankomster och vi är därför skyldiga att följa dessa restriktioner.

Självklart gäller de sedan tidigare redan gällande restriktionerna fortfarande, som går att läsa om i detalj på Fohms hemsida.

Utöver dessa så vill vi särskilt notera de nya kraven på vaccinationsbevis för deltagare på event med mer än 100 deltagare. För alla event på sektionen där deltagarantalet överstiger 100 måste man därför kunna uppvisa giltigt vaccinationspass för att få delta.

Om du är vaccinerad, inom EU, kan du hämta ditt vaccinpass på covidbevis.se. Om du vaccinerades utanför EU finns det tyvärr inget sätt att få tag på ett vaccinationsbevis i Sverige och du kommer därför inte kunna delta på event sektionen anordnar där antalet deltagare överstiger 100 personer. Personer som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl ska kunna visa upp ett läkarintyg istället, se mer här .