Deadline för att registrera höstens kvitton i cashflow

Hej sektionen! Året håller på att lida mot sitt slut och det innebär att ett bokslut för år 2021 måste göras inom rimlig tid och förhoppningsvis inte skjutas upp en massa. För att ett bokslut ska kunna ske måste allt vara bokfört, inklusive alla årets utlägg. D-rektoratet har därför specificerat några deadlines för när man som senast måste registrera sina kvitton i cashflow

Deadlines är följande: Utlägg från november eller tidigare måste senast registreras i cashflow och lämnas in i pärmen den 16:e januari. Utlägg från december måste senast registreras i cashflow och lämnas in i pärmen den 31:a januari.