Storträff idag

Hej, idag mellan 12:30 och 16:30 håller KTH storträff på Zoom. Vad är då en storträff? Det är ett evenemang med öppet deltagande där representanter från KTH och studenter samlas för att diskutera frågor kopplade till bland annat utbildning och JML-arbete. Det ska även ske demonstrationer av några av universitetets lokaler.

Diskussionerna kring de olika ämnena hålls parallellt i olika Zoom-rum. För schemat, se detta dokument: https://docs.google.com/document/d/1Uv07s6JTMQJ_vxIr-znFNZNz31D0i5MS6boZlsyLfIc/edit#heading=h.kkhcbq3fr1wj