Glögg-SM Kandidatpresentation

Det har varigt lite stul med tekniken. Därmed så kommer alla kandidaterna för urnval ha sina Kandidatpresentation här:
David Puustinen för sektionsordförande
Pontus Söderlund för vice sektionsordförande
Adam Sjöberg för kassör
Fabian Andréasson för kassör