Glögg-SM

Om du vill ha mat på Glögg-SM, anmäl dig i det här formuläret

Den 7:e december kommer Glögg-SM att hållas i L1 klockan 17:30 med reservtid den 14:e december 17:30 i samma lokal. Under mötet så kommer bland annat motioner behandlas och många val av funktionärer kommer att göras inför det nya verksamhetsåret. Vi ska också behandla en vilande stadgeändring om gästmedlemsskap.

Kallelsen hittar ni här.

Handlingar finns här.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!