Glögg-SM Val nomineringar är Öppna!!

Nominera dig själv eller andra vänner till alla möjliga roliga poster vid datasektionens valhemsida