Stängning av META imorgon

Hej sektionen!

Imorgon kommer sektionslokalen (META) vara stängt under dagen som studieplats. Detta på grund av att D-Dagen kommer arrangera en lounge i lokalen. Ifall man vill värma matlådor kan man göra detta på bottenplan i Nymble.