Ett-lättat-DM

Den 6:e oktober kommer ett DM att hållas i Sektionsrummet i Nymble klockan 17:30. D-rektoratet kommer att, bland annat, besluta om en provisorisk budget till METAspexet och Studs.

Kallelsen hittar ni här.

Handlingarna hittar ni här.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!