Ett-PC-DM

Den 21:a september kommer ett DM att hållas på Zoom klockan 17:30. På DM kommer styrelsen, bland annat, att hantera under sommaren tagna per capsulam-beslut.

Här är kallelsen.

Här är handlingar.

Här är kompletterade handlingar.

Här är zoomlänken till mötet.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!