Påminnelse om Extra-SM

Snart är det dags för Extra-SM, starttiden är 14:00 och vi siktar på att dra igång så snart som möjligt. Dagordningen är väldigt kort och förutom den vanliga formalian är det endast en motion om budget och verksamhetsplan till Project Pride 2021 som ska behandlas.

Zoomlänk hittas här

Handlingarna hittas här