Studienämndsmöte

Idag på lunchen (12:15) har Studienämnden möte, välkommen! https://kth-se.zoom.us/j/65231268947