DM-innan-Val-SM

Hej sektionen!

Torsdagen den 6e maj är det DM inför Val-SM. D-rektoratet kommer bland annat att behandla inkomna motioner inför SM.

Här finns kallelsen.

Här finns handlingar.

Här finns kompletterade handlingar.

Här finns zoomlänk till mötet.

Här finns beslutsprotokoll.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Hälsningar, D-rektoratet