Ett-mot-ljusare-tider-DM

Den 30:e mars är det DM. På DM kommer styrelsen, bland annat, att gå igenom tagna per capsulam-beslut, besluta om accesser och behandla ett äskande för varumärkesskydd av sektionens logotyp.

Här är zoomlänken.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallelse finns här.

Handlingar finns här.

Kompletterade handlingar finns här.

Protokoll kan ni hitta här.