Mentorprogram för studenter

En inblick i livet efter examen - få unika tips och råd av en alumn genom vårt mentorprogram.

Syftet med programmet är att du som student ska få inspiration inför kommande karriär och arbetsliv. Din mentor kommer att vara en tidigare student, dvs. alumn från KTH, med erfarenheter och kunskaper om hur livet efter examen kan se ut. Han/hon kan ha en annan utbildningsbakgrund än du har. Mentorskap handlar om att ställa frågor, lyssna, reflektera och ta in nya perspektiv. Som adept i programmet förväntas du avsätta tid att träffa din mentor fyra gånger, varav två är gemensamma med övriga deltagare i programmet. Du och din mentor planerar själva in resterande träffar. Vid frågor, kontakta [email protected]

Anmäl ditt intresse senast den 14 mars 2021.