Nominering till Hedersdeltat och THS Kamratstipendium stänger snart!

Hej sektionen!

Sista datum för att nominera till Hedersdeltat och THS Kamratstipendium är ändrad till 17:e februari (istället för 28:e). Ta chansen nu och nominera någon!

Hedersdeltat utdelas till de sektionsmedlemmar som synnerligen förtjänstfullt verkat ideellt för sektionen. Nominering kan göras här.

THS Kamratstipendium delas ut till de studenter som varit synnerligen goda kamrater eller uppvisat en god kamratskap. Nominering kan göras här.

Hälsningar, D-rektoratet