Revisions-SM

Hej sektionen!

Tisdagen den 2:a mars kommer Revisions-SM att hållas på Zoom klockan 17:30. Reservtiden är torsdagen 4:e mars klockan 17:30.

På SM kommer vi att behandla verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret, frågan om ansvarsfrihet för D-rektoratet 2020 och bokföringspliktiga nämnder, samt motioner och propositioner.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Zoomlänk till mötet finns här. Observera att man måste vara inloggad i Zoom med sitt KTH-konto för att delta i mötet.

Man får köpa 100 kr värt av mat som förtäring under mötet. Man får dock endast köpa in färdiglagade måltider från till exempel en restaurang eller mataffär. Det är inte tillåtet att köpa ingredienser för måltider. Ni får tillbaka pengarna för maten genom att gå in på cashflow och registrera det som ett utlägg. Vi rekommenderar att ni köper mat så att ni får originalkvittot i digitalt format, eftersom kvittot då inte behöver sättas in i kvittopärmen. Ni lägger utlägget på budgetposten "Centralt > Sektionsmöte > Mat, dricka och fika". Observera att om man inte deltar på mötet får man heller inte sina pengar tillbaka. För att ni ska få pengar tillbaka måste ni också köpa maten under samma dag som mötet sker. Tveka inte att kontakta D-rektoratet om ni har några frågor!

Dokument

Kallelsen kan hittas här

Handlingarna kan hittas här

Protokoll finns nu här