Val på Revisions-SM

Nomineringen inför Revisions-SM är nu öppnad och går att finna här.

Detta val inkluderar en helt ny funktionärspost: Vice Kassör!