Valhandlingar Extra-SM 2021

Valhandlingarna för Extra-SM är nu tillgängliga, de går att hitta här.