Ett-fortfarande-Zoom-DM

På fredag den 22:a januari så är det DM!

På DM kommer styrelsen, bland annat, att gå igenom två tagna per capsulam-beslut, stänga två projekt och informera om entledigande av två funktionärer.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Zoomlänk finns här

Kallelsen finns här

Handlingar finns här

Kompletterande handlingar kan ni hitta här

Fullständigt protokoll finns här