Uppdatering av kallelse inför Extra-SM

Kallelse och handlingar för Extra-SM har uppdaterats för att även innehålla valet av Internationell Studentkoordinator, en synnerligen viktig post på sektionen!

Kallelsen finnes här

Och handlingarna här