Extra-SM

Den 26:e Januari kommer Extra-SM att hållas på Zoom 17:30.

Under mötet görs andra läsning av motionen "Införandet av posten Vice kassör" och propositionen "Bättre protokollrutiner" och fyllnadsval hålls för D-Dagenansvarig, Revisor och Valberedare (Kalenderår).

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Zoomlänk till mötet finns här

Dokument

Kallelsen hittas här

Handlingar finns här

Beslutsprotokoll kan ni hitta här

Fullständigt protokoll finns här