Urnval öppnat

Urnvalen för Sektionsordförande, Vice Sektionsordförande och Kassör är nu öppnade.

Valen går att hitta på: durn.datasektionen.se