ett DM-innan-Glögg-SM

Den 17:e november kommer ett DM inför Glögg-SM att hållas på distans klockan 17:30.

På DM kommer styrelsen, bland annat, att besvara alla motioner inför SM.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Zoom-länken till mötet hittas här

Dokument

Kallelsen hittas här

Handlingarna hittas här

Kompletternade handlingar hittas här