Glögg-SM

Den 26:e november kommer Glögg-SM att hållas på distans klockan 17:30 Reservtiden är den 1:a december klockan 17:30 på distans. Motionstopp är den 12:e november klockan 23:59. På SM kommer, bland annat, resultatet för urnvalet presenteras, val för flera funktionärsposter hållas samt propositioner och motioner diskuteras.

Det är planerat att mötets valärenden kommer behandlas på reservtiden och att motioner och propositioner behandlas på den ordinarie tiden.

För att tydliggöra: Planen är att motioner och propositioner kommer behandlas på den ordinarie tiden och alla valärenden kommer behandlas på reservtiden.

Något nytt för mötets handlingar är att det vid toppen av varje sida finns en text "till bilagor". När man klickar på den texten hoppar man direkt till listan med alla bilagor. Detta kan vara användbart om man sitter långt nere i bilagorna och snabbt vill komma upp till toppen av dokumentet igen, istället för att behöva scrolla hela vägen upp.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Zoom-länken till mötet hittas här

Dokument

kallelsen hittas här

handlingarna hittas här