Glögg-SM

Den 1:a december kommer Glögg-SM att återupptas och hållas på distans klockan 17:30 Reservtiden är den 1:a december klockan 17:30 på distans. Motionstopp är den 12:e november klockan 23:59. På SM kommer, bland annat, resultatet för urnvalet presenteras, val för flera funktionärsposter hållas samt propositioner och motioner diskuteras.

Det är planerat att mötets valärenden kommer behandlas på reservtiden och att motioner och propositioner behandlas på den ordinarie tiden.

För att tydliggöra: Planen är att motioner och propositioner kommer behandlas på den ordinarie tiden och alla valärenden kommer behandlas på reservtiden.

Zoom-länken till mötet hittas här

När ni ansluter till mötet kommer ni hamna i huvudrummet för mötet. När ni kommer in vill vi att ni byter ert namn till ert fullständiga namn och KTH-id, till exempel “Niklas Vatn (nvatn)”. Utöver detta vill vi att ni svarar på ett Google-formulär, där ni kommer behöva skriva in namn, årskurs och eventuell funktionärspost(er). Vidare vill vi att ni legitimerar er med ert mecenatkort(THS) genom att skicka en bild på det till (Jakob C/Emilia R), glöm inte bort att det är "baksidan" som vi vill åt, den där man ser att ni är medlemmar i Konglig Datasektionen.

Länken till närvaroformuläret för den andra tiden (2020-12-01) hittas här

Därefter lägger vi då in er på mentometer så ni kan rösta och så bjuder vi in er till ett breakout room som heter L1, där har vi mötet. Om något inte funkar kan ni gå till Main room där ni hittar teknisk support (David). För att komma dit får ni trycka på leave break out room. Om ni lämnar mötet så vill vi att ni skriver till Mentometer (Jakob/Emilia) att ni lämnar mötet.

Något nytt för mötets handlingar är att det vid toppen av varje sida finns en text "till bilagor". När man klickar på den texten hoppar man direkt till listan med alla bilagor. Detta kan vara användbart om man sitter långt nere i bilagorna och snabbt vill komma upp till toppen av dokumentet igen, istället för att behöva scrolla hela vägen upp.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Dokument

kallelsen hittas här

handlingarna hittas här