ett hem-ligt-DM

Den 22:e oktober kommer ett DM att hållas på distans klockan 17:30.

På DM kommer styrelsen, bland annat, diskutera ett taget per capsulam-beslut och behandla ett avtal angående att boka dieselverkstaden till METAspexet 2020.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Zoom-länken till mötet hittas här

Dokument

Kallelsen hittas här

Handlingarna hittas här