Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019

Revisorerna för 2019 har gjort klart Revisionsberättelsen för 2019 års verksamhet som ska finnas som underlag för beslutet om ansvarsfrihet för 2019 års styrelse. In och läs!