Ett Zoom-DM-innan-Budget-SM

Den 29:e september kommer ett DM inför Budget-SM att hållas på distans klockan 17:30.

På DM kommer styrelsen, bland annat, att besvara alla motioner inför SM samt behandla ett ärende angående stängning av META under D-Dagen.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Zoom-länken till mötet hittas här

Dokument

Kallelsen hittas här

Handlingarna hittas här

Kompletterande handlingar hittas här