Förvaltningsrevisionsrapport till Val-SM

Förvaltningsrevisionsrapporten till Val-SM 2020 går att läsa här.