Sammanfattning av programråd och länkmöten

Onsdagen den 13:e maj hölls det programråd för datateknikprogrammet och länkmöten för årskurs 1-3.

Under länkmötena diskuterades kurserna i period 4 och vi framförde studenternas åsikter. Mycket av diskussionen kretsade kring hur covid-19 påverkade kurserna. Det visade sig även att flera kurser skulle behöva fler assistenter för att kunna rätta uppgifter snabbare, något EECS ska försöka förbättra till framtida kursomgångar.

Under programrådet blev vi framför allt informerade om särskild behörighet, som nu har färdigställts inför hösten. Vi hoppas gå ut med mer information om hur det fungerar inom kort. Vi fick även veta att KTH arbetar med att inkorporera JML- och hållbarhetstänk tydligare i utbildningen. Slutligen nämndes även att Canvas-riktlinjer diskuteras på programmet.

//Programansvarig Student