Valhandlingar (sent omsider)

Valhandlingarna för valet på Val-SM är nu publicerade och kan ses här.

Dessa handlingar kan komma att kompletteras senare.