Förlängd valperiod

På grund av att vissa poster ännu inte hade kandidater efter acceptansstopp har en ny nomineringsperiod öppnats för dessa poster.

Nomineringen för Kommunikatör, Ledamot för utbildningsfrågor, Näringslivsansvarig, Projektledare för METAspexet, Qulturattaché, och Öfvermatrona är öppen till och med den 12/5. Acceptansstopp är den 18/5.