KF-val öppet för röstning

Det är dags för THS medlemmar att välja representanter till Kårfullmäktige: den högst beslutande gruppen inom THS. Rösta senast 12 april 23:59 på ths.kth.se/vote