Länk till Revisions-SM

Länken är: https://kth-se.zoom.us/j/319121315

Vänliga hälsningar D-rektoratet