Angående det nya coronaviruset (covid-19)

Utlåtande från D-rektoratet angående verksamheten

På grund av omvärldsläget till följd av viruset covid-19 (coronavirus) har D-rektoratet beslutat följande:

  • Alla större eller långa evenemang, pubar och gasquer som arrangeras inom ramen för sektionens verksamhet ställs in tills vidare.
  • Vi avråder alla nämnder och projekt från att bedriva fysisk verksamhet i META, på KTH Campus eller på annan plats. Däremot uppmuntrar vi digital verksamhet.
  • Om fysisk verksamhet genomförs måste FHM:s rekommendationer för sammankomst följas.
  • Stäm av med Drek innan nya utlägg eller inköp görs.
  • Vi uppmanar alla som har förkylnings- eller influensasymtom (luftvägssymtom, hosta, feber etc.) att stanna hemma.

Varför har vi tagit det här beslutet?

Uppdateringar om utbrottet av covid-19 sker kontinuerligt och vi vet inte vad nästa steg är. Vi har valt att agera på den information vi har från KTH, THS och Folkhälsomyndigheten. Enligt FHM ökar risken för smittspridning med stora antal deltagare och långvariga evenemang, såsom pubar och sittningar. Vi vet inte hur läget kommer att utvecklas. Därför vill vi vara försiktiga med nya utlägg eftersom arrangemang kan komma att ställas in.

Den sociala pressen. När vi arrangerar ett evenemang är rädslan för att missa det säkert något som spelar in för många medlemmar. Någon kanske är lite sjuk, men man vill inte missa sittningen och går ändå. Den typen av resonemang gör människor och vi vill inte uppmuntra till den sortens beteende i dagsläget

Beslutet har varit otroligt svårt att fatta och det är många faktorer som har vägts samman för att ta det här beslutet.

Vi kommer kontinuerligt ta ställning till hur vi ska agera med grund i det rådande tillståndet.

Om ni har några frågor så är ni välkomna att kontakta D-rektoratet via [email protected].