Studenter till undersökning om framtida jobb

Just nu gör företaget Beyond Research en undersökning om hur civilingenjörsstudenter ser på jobb, arbetsmarknad och sin framtid. De kommer att genomföra fokusgrupper i Stockholm den 21 januari och söker studenter som är intresserade av att delta. Upplägget är en 1,5 h lång fokusgrupp där man tillsammans med en moderator får svara på frågor om hur man ser på sin framtid och jobb kopplat till sin utbildning. Man är alltid helt anonym och alla som är med får 500 kr som tack för att de deltar.

De har tagit fram ett formulär där intresserade studenter kan skriva upp sig för att delta, och om de passar in så kontaktas de via telefon eller mail.