Valhandlingar för val på Glögg-SM

Valhandlingarna för valet på Glögg-SM är publicerade. Dessa handlingar kan komma att kompletteras senare.