Ettans Fest 2019

Den 16 november börjar Ettans Fest, en banquette med god mat, ljuv musik och enligt tradition arrangerad av ettan. Festen äger rum på M/S Borgila, som är en festlokal lika mycket som det är en båt. Dessutom får man en fantastisk utsikt över Stockholms stadshus och Gamla Stan ombord på båten. Klockan 18 börjar minglet och finsittningen en halvtimme därefter, ett efterkör kommer även invigas efter sittningen. Biljetterna släpps 18:00 den 21:a oktober på det länkade Google-formuläret.