Deaktivering av e-postadresser när anställning, studier eller annan anknytning till KTH upphör

KTH har beslutat att deaktivera e-postadresser för personer vars studier, anställning eller annan anknytning till KTH upphör. Detta betyder att den praxis som tidigare funnits, att anställda och studenter fått behålla sina e-postadresser, hävs. Hela beslutet finns att läsas HÄR.

Några sektioner har anmärkt att detta kommer påverka den nuvarande alumni-kontakten då stora delar av den kontakten görs genom KTH e-postadresserna. THS ser inte att det finns möjlighet att påverka beslutet med denna grund och väljer därför att inte arbeta vidare med denna fråga.

Vad betyder detta för oss? För de KTH e-postadresser som används för alumnikontakt kommer dessa att sluta att fungera någon gång innan 2020-03-31.

Mvh D-rektoratet