Uppstartsmöte med Jämlikhetsnämnden

Vi har årets första möte! Det här mötet kommer handla om planering inför året, vilka event och ämnen vi vill arbeta med.

Fika utlovas till de som kommer!