Project Priδe - Datasektionen på Pride!

Vi har ett eget flak på Pride! Skriv upp er på formuläret om ni vill följa med.