Varning för måsen!-DM

Den 11:e juni kommer ett DM hållas i Sektionsrummet i Nymble klockan 17:30. På DM kommer styrelsen, bland annat, besluta om fullmakter för D-Dagen. Alla sektionsmedlemmar (men inga måsar) är välkomna!

Med vänliga hälsningar, D-rektoratet

Dokument

Kallelsen hittar ni här.

Handlingarna hittar ni här.