Revisionsberättelse 2018

Ni finner revisionsberättelse för styrelsens arbete och ekonomiska förvaltning under verksamhetsåret 2018 här: https://static.datasektionen.se/revisionsberattelser/revisionsberattelse2018.pdf