Val-SM

Den 16:e maj kommer Val-SM att hållas i L1 klockan 17:30. Vid uppskjutet möte sker detta den 17:e maj i L1 klockan 17:30. Motionsstop är den 2:e maj klockan 23:59.

På SM kommer vi att ha val för flera funktionärsposter samt hålla två fyllnadsval. Det kommer även att behandlas motioner och propositioner samt de bordlagda ärendena om verksamhetsberättelse, bokslut och ansvarsfrihet för D-rektoratet 2018.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Med vänliga hälsningar, D-rektoratet

Dokument

Kallelsen hittar ni här.

Handlingarna hittar ni här.