Ett Länkskatt-DM

Den 11:e april hölls ett DM i E34 klockan 17:30. På DM prövade styrelsen ett antal tagna per capsulam-beslut angående uppstart av projekt för 2020 samt en ekonomisk fullmakt till Vårbalen.

Informationspunkt

Entledigande av Internationell Studentkoordinator

Internationell Studentkoordinator har meddelat D-rektoratet att denne vill entledigas 2019-05-31. Det kommer därför att lysas val för Internationell Studentkoordinator till Val-SM och skulle någon väljas kommer den tillträda 2019-05-31.

DM beslutade:

att besluta om punkterna 5.1 till 5.5 i klump.

5.1 Fastställande av per capsulam-beslut angående fullmakt för vårbalens ekonomiansvarig

5.2 Fastställande av per capsulam-beslut angående uppstart av projektet METAspexet 2020

5.3 Fastställande av per capsulam-beslut angående uppstart av projektet Studieresan 2020

5.4 Fastställande av per capsulam-beslut angående uppstart av projektet δÅre 2020

5.5 Fastställande av per capsulam-beslut angående uppstart av projektet Vårbalen 2020

att ratificera per capsulam-besluten i punkt 5.1-5.5.

Dokument

Kallelsen hittar ni här.

Handlingarna hittar ni här.

Protokoll hittar ni här.