Ett Länkskatt-DM

Den 11:e april kommer ett DM hållas i E34 klockan 17:30. På DM kommer styrelsen, bland annat, pröva ett antal tagna per capsulam-beslut angående uppstart av projekt för 2020 samt en ekonomisk fullmakt till Vårbalen. Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Dokument

Kallelsen hittar ni här.

Handlingarna hittar ni här.